Акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтади

QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT” AKSIYADORLIK JAMIYATI АКЦИЯДОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА!
Дата раскрытия: 28.02.2020  

Business meeting and presentation in an office.

“Qashqadaryo texnologik transport” aksiyadorlik jamiyati

Акциядорлари диққатига!

“Қашкадарё технологик транспорт” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил 28 февраль куни бўлиб ўтган мажлис қарорига асосан 2019 молия-хўжалик йили якунларига бағишланган акциядорлар йиллик умумий йиғилиши 2020 йил 26 мартда соат 15:00 да Кашкадарё вилояти Карши шаҳар, Косон тош йўли, 16 уй манзили бўйича жамият биносининг мажлислар залида ўтказилади. Акциядорлар йиллик умумий йиғилишига келган акциядорларни (уларни вакилларини) рўйхатга олиш соат 14:00дан — 15:00 гача амалга оширилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар қилиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси 2020 йил 28 февралва акциядорлар умумий йиғилишида иштирок этиш учун жамият акциядорларининг реестрини шакллантириш санаси 2020 йил 20 март.

КУН ТАРТИБИ:

1. Саноқ комиссияси аъзолари сони ва шахсий таркибини тасдиклаш.

2. Акциядорлар умумий йигилишининг регламентини тасдиклаш.

3. Жамият Кузатув кенгашининг 2019 йил якуни буйича хисоботини тасдиклаш.

4. Жамият бошкаруви раисининг 2019 йил якуни буйича молиявий ва хужалик фаолияти

натижалари, бизнес — режа курсаткичларнинг хамда иктисодий курсаткичларнинг

бажарилиши тугрисида хисоботини тасдиклаш.

5. 2019 йил якуни буйича жамият Тафтиш комиссиясининг хулосасини тасдиклаш.

6. 2019йил якуни буйича жамият йиллик хисоботларини, бухгалтерия балансини, фойда ва

зарарлар хакидаги хисоботини тасдиклаш.

7. 2019йил молиявий-хужалик фаолияти буйича олинган соф фойдани таксимлаш вадивиденд

тулаш.

8. Жамият Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

9. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

10. Жамиятнинг 2019 йил якунлари буйича корпоратив бошкарув тизимини бахолаш

тугрисидаги мустакил аудитор ташкилоти хулосасини кабул килиш.

11. Ижроия органининг аффилланган шахслар билан ва йирик битимларни мустакил амалга

ошириши учун жамиятнинг жорий хужалик фаолияти билан боглик битимларни

аниклаштириш.

12. «Кашкадарётехнологик транспорт» АЖнинг уч йил ичида талаб килиб олинмагандиведенд

пулларини жамият ихтиёрида колдириш тугрисида

13. «Кашкадарё ТТ» АЖнинг2019 йил молия-хужалик фаолиятини аудиторлик текширувиданутказиш учун

аудиторлик ташкилотини танлаш ва унга туланадиган хакнинг энг купмикдоринибелгилаш.

14. «Кашкадарё ТТ» АЖнинг2019 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича тузилган молиявий

хисоботларини аудит миллий стандартлари хамда халкаро аудит стандартлари асосидаташкиаудиторлик

текширувидан утказган аудиторлик хулосаларинитасдиклаш.

15. Жамият бошкарув раиси билан тузилган мехнатшартномасини бир йил муддатгаузайтириш.

16. Жамиятнинг штат жадвалини хамда ташкилий структурасини узгартириш.

Йиғилишда иштирок этиш хуқуқига эга акциядорлар ўзлари билан шахсини тасдиқловчи хужжат, жисмоний шахс акциядорнинг вакили эса шахсини тасдиқловчи хужжат ва нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома, юридик шахс акциядорнинг вакили эса шахсини тасдиқловчи хужжат ва юридик шахсни раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланган ишончнома билан келишлари шарт.

Акциядорлар умумий йиғилишига тайёргарлик кўрилаётганда акциядорлар тақдим этилиши лозим бўлган материаллари билан “Қашкадарё технологик транспорт” АЖга душанбадан жумагача соат 9:00дан 16:00гача ёзма мурожаат этиши лозим. Тақдим этилиши лозим бўлган материаллар ёзма мурожаат келиб тушган санадан бир кунлик муддатда тақдим этилади.

“Қашкадарётехнологик транспорт” АЖ жойлашган жойи (почта манзили) ва электрон почта манзили: Қашкадарё вилояти, Қарши шаҳар, Косон тошйўли, 16 уй,

жамиятнинг электрон почта манзилиqashqadaryotextrans@mail.ruqatt00@mail.ru

Батафсил маълумот учун алоқа телефони: (+99891-227-01-10)

« Кашкадарё ТТ» АЖ рахбарияти 28.02.2020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *