Акциядорлар диққатига!

“Qashqadaryo  texnologik  transport” aksiyadorlik  jamiyati 2015-2016-2017-2018-2019 йил якунлари буйича имтиёзли акцияларга хисобланган дивиденд туловларини тулашни давом эттирмокда.

Дивиденд туловларини амалга ошириш максадида акциядорлар узларига тегишли  пластик карточкасини хисоб ракамларини ёки  туловни утказаётган хисоб ракамлари хакида тулик маълумотлар  беришлари  керак. Шу билан бирга Сиздан  шахсингизни тасдикловчи янги  Паспорт нусхасини  ва солик органидан ИНН раками нусхасини жамиятнинг корпоратив муносабатлар  булимига юборишингиз суралади.   

 2015 йил якуни буйича хисобланган дивиденд пулини олиш учун  01.04.2020 йилга кадар мурожаат килишингиз суралади, акс холда «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг хукукларини химоя килиш тугрисида»ги конуннинг 51 моддасига асосан уч йил ичида талаб килиб олинмаган дивиденд сифатида акциядорлар умумий йигилишига жамият ихтиёрида колдириш масаласи куйилиши тугрисида огохлантирамиз.

Кушимча маълумотлар учун манзил: Узбекистон  Республикаси,  Кашкадарё  вилояти,  Карши  шахри,  Косон  тош  йули 16.  Почта  индекси  180100.  

Мурожаат учун телефон:, +99899-750-26-00  факс:(+99875) 780-85-42 Электрон почта: qashqadaryotextrans@mail.ru;, qatt00@mail.ru        

Жамият рахбарияти.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *