Акциядорлар диққатига!

“Qashqadaryo  texnologik  transport” aksiyadorlik  jamiyati 2015-2016-2017-2018-2019 йил якунлари буйича имтиёзли акцияларга хисобланган дивиденд туловларини тулашни давом эттирмокда. Дивиденд туловларини амалга ошириш максадида акциядорлар узларига тегишли  пластик карточкасини хисоб ракамларини ёки  туловни утказаётган хисоб ракамлари хакида тулик маълумотлар  беришлари  керак. Шу билан бирга Сиздан  шахсингизни тасдикловчи янги  Паспорт нусхасини  ва солик органидан…

Давомини ўқиш

Танлов

2019 ЙИЛ УЧУН КОРПОРАТИВ БОШКАРУВ ТИЗИМИНИ БАХОЛАШ УЧУН МУСТАКИЛ ТАШКИЛОТЛАРНИ ТАНЛАШ БУЙИЧА ТАНЛОВ ЭЪЛОН КИЛАДИ.Дата раскрытия: 05.02.2020    Корпоратив Бошкарув Кодексида белгиланган ташкилотлар танловда иштирок этиш хукукига эга. Танловдаги таклифлар куйидаги хужжатларни уз ичига олади: — Корпоратив бошкарув тизимида утказилган бахолашнинг дастлабки киймати билан танловда иштирок этиш учун танлов иштирокчисининг таклифи:…

Давомини ўқиш

Акциядорлар умумий йиғилиши бўлиб ўтади

QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT” AKSIYADORLIK JAMIYATI АКЦИЯДОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА!Дата раскрытия: 28.02.2020   “Qashqadaryo texnologik transport” aksiyadorlik jamiyati Акциядорлари диққатига! “Қашкадарё технологик транспорт” АЖ Кузатув кенгашининг 2020 йил 28 февраль куни бўлиб ўтган мажлис қарорига асосан 2019 молия-хўжалик йили якунларига бағишланган акциядорлар йиллик умумий йиғилиши 2020 йил 26 мартда соат 15:00 да Кашкадарё вилояти…

Давомини ўқиш

Танлов

Дата раскрытия: 28.02.2020    “QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT” AKSIADORLIK JAMIYATI нинг 2019 йил молия-хужалик фаолияти якунлари буйича тузилган молиявий хисоботларини Аудит миллий стандартлари хамда Халкаро аудит стандартлари асосида ташки аудит текширувидан утказиш буйича танлов бошланганлиги хакида эълонкилади! Танловдакатнашмокчи булган аудиторлик ташкилотлари 2019 йил 5 декабрдан 25 декабрга кадар жамият бошкарув кенгашига уз тижорат таклифларини…

Давомини ўқиш